Styrkan är mångsidigheten
De tre delägare med 80 års samlad erfarenhet startade Fotskäls Bygg AB 1992. Dessförinnan har de varit anställda och kolleger på Skanska där de har gått i den bästa av byggskolor.
I början gjorde Fotskäls Bygg mest arbeten i hembygden men nu är det längst hela västkusten: Göteborg, Borås, Landvetter, Kungsbacka etc. Verksamheten har vuxit till sex anställda och de söker för närvarande efter fler, kompetenta medarbetare.
– Vår styrka är mångsidigheten, säger Peter Almgren. Vi gör allt inom snickeri, från grunden till finsnickeriet.
Fotskäls Bygg har också lite konsultverksamhet då de kan erbjuda totalentreprenader. När det behövs annan specialisthjälp som murare, rörläggare, elektriker kan de ta hand om den biten också genom att hyra in personal från småföretag/enmansföretag.
Företaget har haft jobb hela tiden sedan starten. Fotskäls Bygg vänder sig till både små och stora företag såväl som privatpersoner. I vanliga fall är det ganska jämnt fördelat mellan de båda men för närvarande arbetar de med ett stort projekt för Skanska som ska vara klart i septemper 2002. Några andra större projekt är Montessoriskolan i Kungsbacka, MacDonalds i Borås och Burger King i Knalleland.

Nya verktyg underlättar
De tre delägarna – Peter Almgren, Agne Holgersson och Dan Svensson – brukar oftast dela upp sig och vara på olika arbetsplatser med några anställda var med sig . De delar även upp kontorsarbetet med fakturering, post etc. men har lagt ut bokföringen.
Utvecklingen inom verktyg har gått framåt vilket de välkomnar. Viktigaste verktyget som inte fanns tidigare är den elektroniska skruvdragaren som underlättar arbetet betydligt. Trämaterialet köper de mycket från Beijers och Derome.
– Vi satsar på att bygga med kvalitet, det kostar mer men kvaliteten är det viktigaste. Och – kunden har alltid rätt.

Fotskäls Bygg AB

Bransch:
Bygg

Telefon: 0320-42222
Fax: 0320-42222

| 13 SENASTE FÖRETAGEN